ขนาดไซส์กระดาษปริ้นแบบแปลน

       งานปริ้นแบบแปลนก่อสร้าง แบบแปลนต่าง ๆ สามารถปริ้นได้หลายขนาด ด้วยเครื่องปริ้นแบบก่อสร้างของเราจะจำกัดความกว้างของงานแบบแปลนที่ขนาด 84 เซนติเมตร ส่วนความความจะยาวได้มากว่า 2 เมตร ลักษณะกระดาษพิมพ์แบบก่อสร้าง แบบแปลน จะเป็นกระดาษม้วนแบบต่อเนื่องครับ หากลูกค้าต้องการงานปริ้นแบบแปลนที่มีขนาด Custom Size Paper หรือขนาดพิเศษนอกเหนือจากไซส์ที่ระบุไว้ข้างต้นก็จะสามารถพิมพ์แบบแปลนได้โดยจะจำกัดเฉพาะหน้ากว้างของงานที่่ 84 เซนติเมตรครับ