ปริ้นไฟล์PDF

ขนาดไซส์กระดาษปริ้นแบบแปลน

       งานปริ้นแบบแปลนก่อสร้าง แบบแปลนต่าง ๆ สามารถปริ้นได้หลายขนาด ด้วยเครื่องปริ้นแบบก่อสร้างของเราจะจำกัดความกว้างของงานแบบแปลนที่ขนาด 84 เซนติเมตร ส่วนความความจะยาวได้มากว่า 2 เมตร ลักษณะกระดาษพิมพ์แบบก่อสร้าง แบบแปลน จะเป็นกระดาษม้วนแบบต่อเนื่องครับ หากลูกค้าต้องการงานปริ้นแบบแปลนที่มีขนาด Custom Size Paper หรือขนาดพิเศษนอกเหนือจากไซส์ที่ระบุไว้ข้างต้นก็จะสามารถพิมพ์แบบแปลนได้โดยจะจำกัดเฉพาะหน้ากว้างของงานที่่ 84 เซนติเมตรครับ

ปริ้นแบบแปลนด่วน พิมพ์แบบแปลนด่วน

ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน       รับปริ้นแบบแปลนด่วน  ปริ้นแบบก่อสร้างด่วน พิมพ์แบบก่อสร้างด่วน ปริ้นแบบแปลนของเราสามารถปริ้นขนาดใหญ่สุดได้ถึง A0 ปริ้นแบบแปลน A1 A2 A3 A0 ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ให้ความคมชัดสูง พิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว